VCA In Company

Bedrijven en opleiders kunnen een groep cursisten een examen laten afleggen op hun eigen locatie. Deze manier van VCA examinering noemen we VCA In Company. Deze examinering is geschikt voor een groep van minimaal tien kandidaten.

Momenten VCA In Company

Voor het organiseren van Nederlandstalige VCA examens hanteren we verschillende momenten. De vaste momenten zijn:

  • maandag tot en met zaterdag 16.00 uur
  • maandag tot en met vrijdag 19.00 uur

Aanmelden VCA In Company examen

De aanmeldingstermijn voor een In Company is zeven werkdagen. De lijst met kandidaatgegevens dient vijf werkdagen voor aanvang van het examen door VCAexamen.nl te zijn ontvangen. Kandidaten die niet zijn aangemeld, kunnen niet deelnemen aan het examen.

Wilt u binnen de termijn van 7 werkdagen extra kandidaten aanmelden? Dat kan. Hiervoor geldt wel een toeslag van € 125,00 per type examen.

Wilt u meer informatie over VCA In Company? Neem contact met ons op via 010 – 289 28 88 of mail naar info@vcaexamen.nl

Facturatie

De facturatie is gebaseerd op ten minste tien kandidaten. Dat betekent dat bij een groepsgrootte van bijvoorbeeld acht kandidaten u voor tien kandidaten betaald.

Wel kunnen voor de Nederlandstalige examens de B-VCA kandidaten opgeteld worden bij de VOL-VCA kandidaten. Bijvoorbeeld: 5 x B-VCA en 3 x VOL-VCA = 8 x VCA, de factuur kent een aanvulling van twee kandidaten.

Maken kandidaten gebruik van een voorleesexamen? Vaak wordt een voorleesexamen aansluitend op een schriftelijk examen aangemeld voor één of twee kandidaten die hiervoor in aanmerking komen. U betaalt dan het aantal kandidaten dat deelneemt aan het voorleesexamen. Wanneer een op zich zelf staand voorleesexamen wordt aangemeld dan geldt dat de facturatie op basis van 5 kandidaten wordt gesteld.

Meer weten over de facturatie? Neem contact met ons op via 010 – 289 28 88 of mail naar info@vcaexamen.nl