VIL VCU

Bent u intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau? Dan dient u in het bezit te zijn van een diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU). Daarmee toont u aan dat u weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven en weet u waarop u moet letten bij het zoeken van uitzendkrachten.

VIL-VCU examen

Het VIL-VCU examen komt sterk overeen met het examen van VCA VOL. Onderdelen van VCA VOL die voor intercedenten niet van toepassing zijn, zoals taakrisicoanalyses of ongevallenonderzoek, worden niet bevraagd. Er wordt wel extra kennis verwacht over bijvoorbeeld wetgeving en verantwoordelijkheden tussen inlener, uitzendorganisatie en uitleenkracht.

VIL-VCU Diploma

Uw VCU Diploma is 10 jaar geldig. In veel landen wordt in vergelijkbaar systeem het VCU Diploma gehanteerd of ontwikkeld. België, Duitsland en Nederland erkennen elkaars VCU Certificering al. Ook Oostenrijk en Zwitserland hebben een systeem dat (in iets mindere mate) vergelijkbaar is met de VCU Certificering en daarmee uw VCU Diploma erkent. U kunt online checken of uw VCU Diploma geldig is en wat de gegevens zijn op uw VCU Diploma, indien u deze hebt verloren. Doe hier uw online check op het VCU Certificaat.

Snel en voordelig een VIL VCU examen doen

Het VIL VCU examen duurt maximaal 105 minuten en bestaat uit een beeldschermexamen van 70 meerkeuzevragen. U bent geslaagd als u ten minste een score behaald van 4515 punten. We raden u aan om ter voorbereiding een officieel VIL VCU proefexamen te maken, zodat u weet welke vraagstellingen u kunt verwachten.

* Vanaf 1 september 2017 introduceert VCA Infra nieuwe vraagvormen in het VCA examen. Ook de cesuur verandert. Voorheen was de cesuur vastgesteld op een aantal goed beantwoorde vragen, maar vanaf 1 september kunnen er op deels goed beantwoorde vragen ook halve punten worden gescoord. De telling is daarom omgezet naar een puntensysteem:

Aantal vragen Cesuur
70 vragen 4515 punten

Open inschrijvingsexamens

VIL VCU examens kunt u afleggen op een van de diverse open inschrijvingslocaties in het land op . In diverse plaatsen in het land verzorgen wij hiervoor examens. U kunt zich hiervoor tot twee dagen voor de gewenste examendatum online aanmelden en direct betalen via iDeal. Hier leest u meer en kunt u zich direct online aanmelden..

Op alle locaties kunt u het examen als beeldschermexamen afleggen. Dit zogeheten CBT-examen (ComputerBased Testing) is beschikbaar in alle standaardtalen. U weet hiermee onmiddellijk na uw examen de uitslag. Geslaagd? Dan wordt u ingeschreven in het Centraal Diplomaregister. Op onze examenlocatie Rotterdam ontvangt u bovendien op aanvraag direct uw diploma en pas. Voor de overige examenlocaties geldt een verwerkingstermijn van 5 werkdagen na het VCA examen.

Voorbereiden via E-learning

Met ons kwalitatief hoogwaardig en transparante kennis- en opleidingssysteem heeft u verschillende mogelijkheden om u voor te bereiden op het VIL VCU examen. Via E-learning bereidt u zich online, waar en wanneer u maar wilt, voor op het VIL VCU examen. De training dekt alle actuele Eind- en Toetstermen.

Het E-learning programma is gebaseerd op de vastgestelde Eind en Toetstermen en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures en instructies, signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)